חדש בראש: חדרים חדשים וקורסים עתידיים

הפעם, “בחדש בראש”, ניר עקרון מציג חדרים חדשים: חדר סייבר, חדר מנהיגים דיגיטליים. בנוסף, ניר מציג את הקורסים הצפויים לשנת 2021.