חדר קורסים מוקלטים

בחדר זה ניתן לצפות בקורסים מוקלטים של הראש הדיגיטלי, כגון מקרי בוחן, תיאוריה וסדנאות.

קורס מקרי בוחן של טרנספורמציה

קורס תיאוריה דיגיטלית לעשור הקרוב

סדנת אומן במנהיגות דיגיטלית

סדנת האופניים הכתומים