סדרת “האצת השינוי” (הפנתר) יוני, 2020 – הקלטות

Slide פרטים והרשמה לימי שלישי בחודש ספטמבר ואוקטובר של הראש הדיגיטלי "לייב"
העולם העבודה המתגבש

 30-יוני-2020: האצת השינוי — צה”ל

 30-יוני-2020: האצת השינוי — צה”ל – נספחים

 23-יוני-2020: האצת השינוי — עולם העבודה

 23-יוני-2020: האצת השינוי — עולם העבודה – נספחים

16-יוני-2020: האצת השינוי — עולם הסייבר

09-יוני-2020: האצת השינוי — מכירת רכב באינטרנט

 09-יוני-2020: האצת השינוי — מכירת רכב באינטרנט – נספחים