הצגת “השבועון”: ערוץ התקשורת של הראש הדיגיטלי – הבית של מנהיגי הדיגיטל בישראל