האצת השינוי – עולם העבודה: סיום התוכנית — סקר, משובים והיכרות עם המצפה לנו בחודש יולי

שאלה? whatsapp