האצת השינוי – עולם העבודה: הפן האנושי של השינוי – שאלות ותשובות